Onderhoud

Weet u dat u zelf verantwoordelijk bent voor de technische staat van uw CV-ketel en installatie?


Helaas laat een groot aantal CV-bezitters geen onderhoud uitvoeren. Onderhoud is de jaarlijkse controle en inspectie van het toestel, het schoonmaken van de brander, warmtewisselaar en het waar nodig afstellen van de regel- en beveiligingsapparatuur.

Waarom onderhoud?

Een verkeerde afstelling van de regelapparatuur en kleine lekkages zal u niet opvallen, maar dergelijke zaken brengen wel onnodige slijtage en een extra hoog gasverbruik met zich mee. En dan hebben we het nog niet over het ontstaan van brand of koolmonoxidevergiftiging of andere fatale ongelukken. Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt zullen dit soort gevaarlijke situaties aan het licht komen en tijdig kunnen worden verholpen, want voorkomen is beter dan genezen. Het regelmatig laten onderhouden van uw CV-ketel kan leiden tot gasbesparing, verhoogt de veiligheid, is milieuvriendelijker en beperkt de storingsgevoeligheid. Niet of te weinig onderhoud leidt tot het vroegtijdig vervangen van uw CV-ketel terwijl dit onnodig is.

Wat is er in het onderhoudsabonnement opgenomen?

  • Het eenmaal per jaar uitvoeren van de onderhoudsbeurt
  • Het waar nodig bijvullen en ontluchten van de installatie
  • Het nameten en afstellen van de regelapparatuur
  • Recht op 24uurs service
  • Geen voorrijkosten en geen arbeidsloon bij storing met uw CV-ketel
  • Jaarlijks telefonisch contact zoeken voor de onderhoudsbeurt van uw CV-ketel